Privacyverklaring

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan u te waarborgen. De Heilbron verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via telefonisch contact, e-mail of het invullen van een van de inschrijfformulieren op onze website). Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Om onze diensten te verlenen en factureren;
  • Om, als dat nodig is, contact met u op te nemen, telefonisch, via post of per e-mail, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om maatregelen te treffen die onze dienstverlening verbeteren, en om informatie en aanbiedingen te verstrekken;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Beveiliging

Heilbron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@heilbron.eu.

Bewaartermijn, gegevens verwijderen, inzage gegevens

Zodra uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens, echter niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. U kunt ten alle tijden u gegevens laten verwijderen wanneer u dit wenst, via telefoon (0049 29 859 699), e-mail (info@heilbron.eu) of per post (Mariënweg 2, 59955 Grönebach). U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons heeft beëindigd. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseren wij om op de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Heilbron zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verstrekking aan derden

Heilbron verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Heilbron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookieverklaring

Heilbron gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wijzigingen

Heilbron behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Camerabewaking

Voor uw en onze veiligheid en ter bescherming van onze eigendommen maken wij in de Heilbron gebruik van een camerabewakingssysteem in alléén openbare ruimten/buitengebied van de accommodatie. De camerabeelden worden maximaal drie maanden bewaard en worden alleen bekeken in geval van incidenten.

Klachten of vragen?

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Versie 6.2